Website van Erik Berkhof met o.a. veel wetenswaardigheden over de fam. Berkhof(f). o.a. zijn scriptie inzake de sociaal economische structuur van Vriezenveen in de 19e eeuw, genealogische informatie van de fam. Berkhof en diverse genealogische bronnen.

Interessante links

Veel dank zijn wij verschuldigd aan diverse personen die ons infomatie hebben aangeleverd om onze gegevens aan te vullen en te completeren.

Graag willen we hun sites ook hier promoten en hopen dan ook dat u ook hen eens wilt bezoeken.

Pro-gen gebruikersgroep een site van en voor gebruikers van het populaire genealogieprogramma PRO-GEN.

 

Website van Marnix Berkhoff een genealogische site voor de achternamen Berkhof en Berkhoff.

Genealogische verzamel pagina met alle mogelijke links naar interessante genealogische sites.

Historische Vereniging Sliedrecht met veel families in de Alblasserwaard. Speciale dank daarbij aan Bas Lissenburg die veel informatie heeft geleverd voor de families de Mik en Sterrenburg.

 

Historisch Centrum Overijssel met alle genealogische informatie van deze provincie, een project voor de basisscholen om kinderen te interesseren voor hun voorouders en hun geschiedenis en diverse fotocollecties.

 

 

STAMBOMEN, GENEALOGIn, PARENTELEN en fotoS